Tìm kiếm Tour du lịch:
Điểm đi
Điểm đến
Ngày khởi hành
Giá tour (USD)
Chương trình chi tiết
  
BẮC KINH - THƯỢNG HẢI
Thời gian: 5 ngày / 4 đêm
Giá: 0 USD
Ngày đi:15/08/2012
-   Ngày về:15/08/2012
Giới thiệu: